Hydroterapia


hydro1

Wykorzystanie wody do celów leczniczych nazywa się hydroterapią.

Wodę stosuje się w różnych postaciach, o różnej temperaturze i pod różnym ciśnieniem zarówno do zabiegów leczniczych jak i profilaktycznych (SPA). W zabiegach wodnych działa na chorego czynnik termiczny, hydrostatyczny i mechaniczny. Zabiegi te powodują rozluźnienie mięśni, przekrwienie tkanek, zwiększenie odpływu chłonki i dopływ krwi żylnej do serca.

Głównym celem hydroterapii jest działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne. Późne mechanizmy adaptacyjne uruchamiane zostają natomiast po serii zabiegów, stanowiąc główny cel kuracji wodnej. To jedyny fizjologiczny sposób wzmacniania funkcji narządów w walce z chorobami i poprawienia zdrowia. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie leczenia farmakologicznego, które często bywa obciążające dla organizmu.

Hydroterapia znajduje zastosowanie w chorobach układu krążenia, układu oddechowego oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Odpowiednio dobrane zabiegi wodolecznicze wpływają na czynności ośrodkowego układu nerwowego powodując odprężenie psychiczne i dobre samopoczucie. Różnorodność zabiegów pod względem siły działania bodźca pozwala na indywidualny i bardzo precyzyjny ich dobór w zależności od stanu zdrowia pacjenta.