Historia


osiek grafika historyczna

Pierwsze wzmianki o Osieku pochodzą z czasów neolitycznych (lata 4000-1700 p.n.e.). Prowadzone wykopaliska i odkryte urny popielnicowe w rejonie osiedla Dobry Brat z lat 700-400p.n.e, świadczą o ciągłości osadniczej.

Osiek był miejscowością leżącą w pierwszych wiekach naszej ery na szlaku bursztynowym, który biegł ze Świecia, właśnie przez Osiek, Skórcz, Starogard Gdański do Bałtyku.

W 997r. w Osieku przebywał św. Wojciech. Według podań Biskup Wojciech zatrzymał się w gródku nad jeziorem Kałębie. W miejscu gródka , w którym nocował św. Wojciech, w pierwszej połowie XVw. krzyżacy wznieśli zamek.

Podczas wojny trzynastoletniej (1456-1466) przechodził on z rąk do rąk i został zniszczony. W roku 1565, kiedy Osiek był już siedzibą starostwa , Adam Walewski, starosta Osiecki, wykorzystując fundamenty zamku krzyżackiego wzniósł piękny pałac renesansowy z arkadowym dziedzińcem.

W latach potopu szwedzkiego zamek został zniszczony i już nie odbudowany. Do dzisiaj zachowały się resztki muru zamkowego. W 1673r. starostwem osieckim władał Król Jan III Sobieski.

Dnia 13 września 1772 roku Osiek przeszedł pod zabór pruski. Wówczas to król pruski Fryderyk II rozkazał rozebrać zniszczony zamek starościński. Jak podają źródła na przełomie 1812/13 wracające spod Moskwy wojska napoleońskie zatopiły w jeziorze Kałębie kasę wojskową. Od roku 1767 w drugie święto Zielonych Świąt i w pierwszą niedzielę po św. Rochu odbywały się w Osieku tzw. „Jarmarki osieckie na towary wszelkie”.

Kościół neogotycki pod wezwaniem św. Rocha został wybudowany w roku 1866. Patron ten chroniący od wszelkich chorób cieszył się w Osieku wielkim kultem. Do dzisiaj w połowie sierpnia, na odpust św. Rocha przybywają pielgrzymki by oddać mu cześć 15 maja 1873 roku powstała w Osieku agencja pocztowa. Przez wiele lat odbywał się w Osieku Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Gospel”. Obecnie organizowany jest w niedalekim Gniewie.

W latach 1996-1999 odbywał się ZLOT „Ciemnogród” – impreza kulturalna, która gromadziła wielu wspaniałych artystów i intelektualistów. Organizatorem zlotu był Wojciech Cejrowski, który pochodzi z Osieka.

Następna strona: Znani goście

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 - liczba głosów, średnia: 3,64 na 5)
Loading...