Turnusy rehabilitacyjne


Turnus rehabilitacyjny łączy walory wypoczynku z zabiegami mającymi poprawić jakość życia pacjentów. Z zajęć z rehabilitantem, zabiegów medycznych oraz relaksujących, a także z różnych form aktywności społecznej i ruchowej mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością, przewlekle chore oraz takie, które po prostu chcą podreperować swoje zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

Atrakcje i korzyści. Turnus rehabilitacyjny ośrodku Dobry Brat

Uczestnicy wczasów w ośrodku Dobry Brat w Osieku mają zapewnione komfortowe warunki mieszkaniowe, między innymi noclegi w wygodnych pokojach. Korzystają także z kompleksowego wyżywienia dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

Uczestniczą w ćwiczeniach fizycznych, zajęciach sportowych, biorą czynny udział w rehabilitacji pod okiem specjalistów. Mogą skorzystać także z opieki psychologicznej oraz zrelaksować się w grocie solnej, saunie czy zapisać się na masaż w części SPA znajdującej się w ośrodku. Pobyt w ośrodku Dobry Brat przede wszystkim ma korzystnie wpłynąć na stan zdrowia kuracjuszy, ale także sprzyja wypoczynkowi i spotkaniom towarzyskim.

Goście ośrodka, zarówno pacjenci, jak i ich opiekunowie, podczas pobytu mogą liczyć na szereg atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. Ogromną popularnością cieszą się wieczorki taneczne z poczęstunkiem przy muzyce na żywo, czy wieczory poezji przy kominku, a w sezonie letnim – ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Bardzo ciekawe są również organizowane przez ośrodek wycieczki krajoznawcze po okolicy.

Ośrodek Dobry Brat udostępnia dostęp wszystkim gościom do:

 • biblioteki,
 • skuterów dla osób niepełnosprawnych,
 • boiska,
 • bilarda, ping-ponga i sali cichych gier,
 • przystani wodnej ze sprzętem pływającym,
 • placu zabaw dla dzieci w lesie i na plaży,
 • wycieczek pieszych po okolicy,
 • zajęć z arteterapii,
 • rowerów terenowych,
 • kijków Nordic Walking.

Dla kogo wczasy?

Oferta zabiegów medycznych, a także zajęcia relaksacyjne przygotowano w taki sposób, by pomóc szerokiej grupie pacjentów w różnym wieku oraz z różnymi chorobami, także przewlekłymi, pacjentom po wypadkach, urazach oraz zabiegach chirurgicznych.

Zajęcia rehabilitacyjne i zabiegi, takie jak hydroterapia, inhalacje, krioterapia czy fizykoterapia, korzystnie wpływają na ogólne samopoczucie, regenerują ciało, łagodzą bóle i usprawniają funkcjonowanie organów wewnętrznych.

W ośrodku Dobry Brat przyjmujemy pacjentów z różnymi dolegliwościami.

 • Z dysfunkcją narządu ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zabiegi są odpowiednią formą terapii dla osoby, która posiada orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy czy orzeczenie o grupie inwalidzkiej. Infrastruktura ośrodka jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 • Ze schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego. Celem terapii będzie zredukowanie objawów choroby, zwiększanie wydolności fizycznej, zmniejszanie częstotliwości pojawiania się zaostrzeń choroby, lepsze samopoczucie ogólne.
 • Wymagających odpowiednio przygotowanych posiłków, między innymi pacjentów z chorobami układu pokarmowego, z przewlekłymi chorobami wątroby, z zapaleniami trzustki, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą i chorobami narządów wydzielania wewnętrznego.
 • Z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku oraz z chorobami neurologicznymi. Terapia ma na celu poprawę sprawności i zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie pacjentów.
 • Z chorobami układu moczowego i płciowego, u których duże znaczenie ma właściwie przeprowadzona fizjoterapia.
 • Z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym i z zespołem Downa, u których dużą rolę odgrywa właściwa terapia ruchowa przeprowadzana pod okiem fizjoterapeuty.
 • Z alergią, którym pomagają zabiegi w grocie solnej, kąpiele lecznicze i pobyty w saunie.
 • Z chorobą psychiczną, wymagające odpoczynku, relaksu, zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli pielęgniarskiej.
 • Kobiety po mastektomii, dla których turnus rehabilitacyjny jest formą udzielenia pomocy fizjoterapeutycznej i psychologicznej oraz zwiększenia komfortu życia po zabiegu.

Rehabilitacja prywatna i z dofinansowaniem PFRON

Na turnus rehabilitacyjny mogą zgłosić się osoby, które chcą samodzielnie opłacić swój pobyt. Turnus może być sposobem na podreperowanie zdrowia, zmianę otoczenia, relaks. Można wybrać się do ośrodka rehabilitacji z nastawieniem na spacery, korzystanie z zabiegów relaksujących, takich jak masaże, grota solna albo sauna.

Osoby bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności również mogą zarezerwować pobyt w ośrodku Dobry Brat, jednak obowiązuje ich opłata standardowa powiększona o podatek VAT. Osoby z niepełnosprawnością, wymagające pomocy rehabilitanta i stałej opieki medycznej, mogą wnioskować o dopłatę do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

Co otrzymujesz w cenie turnusu?

Każdy uczestnik turnusu ma zapewnione wszystkie noclegi w komfortowych warunkach, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację) oraz serię potrzebnych i rozwijających zabiegów, zarówno w przystosowanych salach, w części SPA znajdującej się w ośrodku, jak i na zewnątrz. Wszystkie ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane są pod okiem doświadczonych i zaufanych specjalistów. Pacjenci mają również zapewnioną opiekę psychologiczną.

Otrzymujesz:

 • Zabiegi rehabilitacyjne według wskazań lekarza
 • noclegi w pokojach zgodnie z wykupionym standardem
 • wyżywienie 3x dziennie
 • pakiet zabiegów wg wskazań lekarza na podstawie bazy zabiegowej ośrodka
 • doraźną opiekę medyczną (badania wstępne i końcowe)
 • opiekę k.o. i kierownika grupy
 • realizację programu integracji społecznej (wycieczki, ognisko, wieczorki integracyjne)

Dodatkowe informacje:

 • Pobyt w pokoju 3 os. – cena skierowania pomniejszona o 100 zł,
 • Parking monitorowany,
 • cena nie zawiera obowiązującej opłaty klimatycznej płatnej w Ośrodku (1zł doba),
 • Ośrodek nie prowadzi leczenia farmakologicznego
 • Każdy kuracjusz przyjeżdża z własnymi lekami zgodnie z zaleceniami lekarza poz.

Dopłaty do turnusu SEZON:

 • Duży apartament dla dwóch osób 1000 zł
 • Apartament – dopłata dla 1 osoby 750 zł

Dopłaty do turnusu POZA SEZONEM:

 • Duży apartament dla dwóch osób 800 zł
 • Apartament – dopłata dla 1 osoby 650 zł

Więcej informacji znajdziesz w CENNIK.

FAQ

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji polegająca na wyjeździe uczestnika-pacjenta do wybranego miejsca, w celu odbycia rehabilitacji przy wsparciu specjalistów. Turnusy rehabilitacyjne zapewniają poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej i, jeśli trzeba, intelektualnej, uczestników przy jednoczesnej możliwości cieszenia się urokami wypoczynku. Daje możliwość poznawania nowych osób, spędzania z nimi czasu, rozwijania kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych. Bardzo popularne wśród seniorów są turnusy nad morzem oraz w górach.

Podczas pobytu w ośrodku zarówno dla dzieci, dorosłych jak i seniorów odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe. Wczasy rehabilitacyjne różnią się od wyjazdów do sanatoriów między innymi tym, że uczestnik może sam wybrać sobie miejsce, gdzie chce jechać, w odróżnieniu od skierowania lekarskiego do konkretnego sanatorium.

Kto może skorzystać z dofinansowania uczestnictwa w turnusie?

Osoby zaliczone do grona niepełnosprawnych mogą ubiegać się o częściowe sfinansowanie takiego turnusu bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Muszą jednak posiadać stosowne orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) lub orzeczenie równoważne. Z dopłat do turnusu może skorzystać także rodzic osoby niepełnosprawnej poniżej 18 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie należy w powiatowym centrum pomocy rodzinie – właściwym miejscu zamieszkania osoby, która o nie się ubiega – złożyć odpowiedni wniosek.

Dokument można złożyć osobiście, z pomocą opiekuna albo organizatora leczenia. Do wniosku należy dołączyć kopię swojego orzeczenia, na przykład o stopniu niepełnosprawności, wniosek od lekarza o skierowanie na turnus oraz informację o tym, który turnus rehabilitacyjny Cię interesuje.

Powiatowe centra pomocy rodzinie udzielają informacji związanych z ośrodkami i organizatorami turnusów posiadających wpis do odpowiednich rejestrów. W nich właśnie można skorzystać z zabiegów odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności oraz zaleceń lekarza.

Ośrodki powinny spełniać określone standardy. Między innymi zapewniać noclegi i wyżywienie oraz prowadzić gabinet lekarski lub zabiegowy. Muszą też mieć odpowiednie zaplecze do realizacji różnych form rehabilitacji i infrastrukturę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ile wynosi wysokość dofinansowania pobytu osób niepełnosprawnych i opiekunów?

Kwoty, jakie można otrzymać na wyjazd i udział w zabiegach medycznych, są różne:

 • od 25 do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale dla osoby niepełnosprawnej, w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz wieku,
 • 20% dla osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej,
 • 20% dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W przypadku, kiedy osoba wnioskująca o dopłatę wyjazdu leczniczego jest w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, subwencja może zostać podwyższona do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Tego typu wsparcie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Dostałem dofinansowanie, co robić dalej?

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała subwencję, musi w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia, ale nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, poinformować PCPR o tym, w jakim ośrodku leczniczym będzie przebywać. Pamiętaj, że każdy ośrodek musi posiadać obowiązujący wpis do Rejestru Ośrodków.

PCPR sprawdza, czy dane miejsce odpowiada potrzebom pacjenta i czy ośrodek spełnia wszystkie wymogi dotyczące zaplecza i jakości zabiegów oraz opieki nad pacjentem.

Co zrobić po wybraniu ośrodka rehabilitacyjnego?

Jeśli ośrodek nie wymaga zaliczki, można zapisać się na pobyt od razu przy jego wyborze i przed dostarczeniem wniosku do PCPR. Można też poczekać, aż PCPR sprawdzi ośrodek i organizatora i przekaże informację, że można skorzystać z wybranego turnusu. Kiedy okaże się, że wszystko jest w porządku, można zapisać się na wybrany wyjazd i opłacić pobyt.

Ile trwa pobyt w ośrodku?

Wszystkie pobyty z zabiegami w Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym Dobry Brat trwają 14 dni. Zaczynają się kolacją dnia pierwszego i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (69 - liczba głosów, średnia: 3,71 na 5)
Loading...